Ambulancie
Dobrý deň, táto webová stránka používa nevyhnutné súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Viac o cookies.
Service Icon

Pneumologická ambulancia

Nová ambulancia poskytuje komplexný pohľad na pacienta. Kompletné funkčné vyšetrenie zahŕňa spirometrické vyšetrenie s možnosťou realizácie bronchodilatačného testu, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, bodypeltyzmografické vyšetrenie, analýzu vydychovaného oxidu dusnatého pri odhalení alergického zápalu dýchacích ciest.
vybavenie ambulancie PRvá návšteva
Sub Title Icon

vyšetrenie

Vybavenie našej ambulancie

Feature Image
 • Spirometer – Spirostik blue
  Spirostik je malý počítačový spirometrický systém. Pre maximálnu ochranu pacienta používa Spirostik jednorázové prietokové snímače. Spirostik je možné používať stacionárne aj mobilne. Spirostik je určený na stanovenie obštrukcie dýchacích ciest, na diagnostiku chronických pľ.ochorení, ako astma bronchiale a CHOCHP. Po podaní liečiva umožňuje vykonávať bronchodilatačné a bronchokonstrikčné testy.
Feature Image
 • NIOX
  NIOX je neinvazívny a jednoducho použiteľný a opakovateľný dychový test. Jeho výsledkom je konkrétna číselná hodnota, ktorá určuje množstvo NO vo vydýchnutom vzduchu. NIOX je jedinečné zariadenie, ktoré slúži na diagnostiku alergického zápalu a je výhodný aj na zisťovanie účinnosti liečby u pacientov s astmou bronchiale. Vyšetrenie je spoplatnené sumou 15 eur, keďže vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia
Feature Image
 • Nočný pulzoxymeter
  Je určený na skríning spánkových porúch dýchania. Pacient pri podozrení na poruchu dýchania v spánku dostane na ambulancii prístroj aj s poučením o spôsobe použitia v domácom prostredí. Štandardná dĺžka požitia prístroja je 8 – 12hodín počas spánku. Následne prístroj pacient prinesie na ambulanciu, kde vyhodnotíme výsledok vyšetrenia a stanovíme ďalší postup.
Feature Image
 • Prístroj na vyšetrenie difúznej kapacity pľúc
  Diffustik je prístroj na meranie difúznej kapacity pľúc. Pomáha pri diagnostike intersticiálnych pľúcnych ochorení a sledovaní efektu liečby. Zisťovanie transferfaktoru (TLco) slúži na meranie rýchlosti výmeny plynov z alveolárneho vzduchu do krvi a späť cez alveolokapilárnu membránu. Zároveň meria povrcha objem, ktorý sa na výmene podieľa.
Feature Image
 • Celotelová bodypletyzmografia
  Bodystik je prístroj určený na meranie všetkých pľúcnych objemov a kapacít, zistenie odporu dýchacích ciest a na vylúčenie hyperinflácie dýchacích ciest.
Feature Image
 • Prístroj pre nazálnu inhaláciu
  Je šetrná neinvazívna terapia, počas krátkej doby inhalácie zvlhčí nosnú sliznicu, možné použiť aj na liečbu dolných dýchacích ciest v kombinácii s nebulizérom LC SPRINT. Najčastejšie u pacientov s bronchiektáziami, cystickou fibrózou, CHOCHP.
Feature Image
 • Multifunkčný analyzátor CRP a ďalších biochemických parametrov (PCT, NT-proBNP, TSH, Troponín, D-dimér, PSA, CEA...), Analyzátor na vyšetrenie krvných plynov a biochemických parametrov (urea, kreatinín, Na+, K+, Cl-, Ca++...)
  Prístroje určené na vyšetrenie predovšetkým zápalových parametrov a acidobázy u akútnych pacientov, napomáha pri diferenciálnej diagnostike dýchavičnosti.
Feature Image
 • Sonografia pľúc  
  Určená predovšetkým pre tehotné pacientky, pre pacientov s COVID 19-pneumóniou a pred pleurálnou punkciou na vyznačenie miesta vpichu.
Feature Image
 • Stacionárny oxygenátor
  Určený pre pacientov na dlhodobej domácej oxygenoterapie počas vyšetrenia na našej ambulancii. Pri potrebe transportu pacienta na vyšetrenie v rámci kliniky, možnosť aj prenosného oxygenátora.
Sub Title Icon

prvá návšteva

Čo potrebujete k prvému vyšetreniu u nás

Pacient si prinesie výmenný lístok od svojho všeobecného lekára, zdravotnú kartu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, zoznam aktuálne užívaných liekov.
Akútny pacient a pacient na dlhodobej domácej oxygenoterapii je uprednostnený pri vyšetrení.
Pneumologické vyšetrenie nie je možné presne časovať, keďže nedokážeme ovplyvniť dĺžku trvania funkčného vyšetrenia pľúc a zobrazovacích vyšetrení.
Funkčné vyšetrenia pľúc sa objednávajú cez call centrum 037/2850410 s následným prepojením na Ambulanciu funkčnej diagnostiky.